TEDARİKLEMEK (TDK)

Sağlamak, tedarik etmek: "... köy halkının tedariklediği bir kira arabası."- R. Enis.

Tedariklemek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABA Nedir?


1 . Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: "Ve arabayı dörtnala ileri sürdü."- H. Taner.
2 . sıfat Bu taşıtın aldığı miktarda olan: "İki araba saman. Bir araba kömür."- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HALK Nedir?


1 - Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum.
2 - Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
3 - Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
4 - Belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
5 - Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
6 - Aydınların dışında kalan topluluk.
7 - Kalabalık, insan topluluğu.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

TEDARİK Nedir?

Araştırıp bulma, sağlama, elde etme.

A D E E E K K L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tedariklemek,

11 Harfli Kelimeler

Tedarikleme,

10 Harfli Kelimeler

Kertikleme, Kredilemek,

9 Harfli Kelimeler

Dekalitre, Dekametre, Delirtmek, Derletmek, Dikeltmek, Erketelik, Etkilemek, İrdelemek, İteklemek, Karelemek, Kerametli, Kertilmek, Kirletmek, Kredileme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Akdetmek, Delirmek, Delirtme, Derilmek, Derlemek, Derletme, Dikelmek, Dikeltme, Diretmek, Ekletmek, Ektirmek, Elektrik, Etkileme, İrdeleme, İtekleme, İtelemek, Kademeli, Kareleme, Katmerli, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Metrelik, Tekerlek, Teklemek, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Akdetme, Deklare, Delirme, Demarke, Demetli, Derilme, Derleme, Dikelme, Dilemek, Diremek, Diretme, Edilmek, Edremit, Ekilmek, Eklemek, Ekletme, Ektirme, Eletmek, Emektar, Erdemli, Eritmek, Erkekli, Eteklik, Etkimek, İletmek, İteleme, Kademli, Kederli, Kekleme, Kemerli, Keramet, Kertmek, Medikal, Mekkare, Melaike, Mertlik, Metalik, Metelik, Realite, Rekaket,

6 Harfli Kelimeler

Arktik, Delmek, Demlik, Dereke, Dereli, Derlem, Dermek, Dertli, Dikkat, Dikmek, Dileme, Dilmek, Direkt, Direme, Ditmek, Edilme, Ekarte, Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emaret, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Etkime, İkamet, İletme, İmaret, İrkmek, Kademe, Kadril, Kalite, Kalker, Kareli, Kartel, Katmer, Kekeme, Keleme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Amele, Daire, Dakik, Dekar, Delik, Delme, Delta, Demek, Demet, Demir, Demli, Derik, Derme, Dikel, Dikme, Dikta, Dikte, Dilek, Dilme, Direk, Ditme, Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Erdek, Erdem, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Atel, Atik, Daim, Dair, Dart, Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Dert, Dram, Edat, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dal, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Dil, Eda, Ede, Edi, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İde, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Kak, Kal, Kam, Kar, Kat, Kek, Kel, Kem, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, At, De, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.