TEDAHÜL (TDK)


1 . Birbirinin içine girme.
2 . ticaret Ödemede gecikme.
3 . Yığılıp kalma, birikme.

Tedahül kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L . Başı T sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİKME Nedir?

Toplanıp yığılma.

GECİKME Nedir?

Gecikmek işi, teehhür, rötar: "Zaten gecikmemin sebebi evi aramak oldu."- P. Safa.

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

ÖDEM Nedir?

Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi.

ÖDEME Nedir?

Ödemek işi, tediye: "Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde."- Y. Z. Ortaç.

TİCARET Nedir?


1 - Türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
2 - Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.
3 - Bu etkinlikle ilgili bilim.
4 - Alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kâr.

YIĞILI Nedir?

Yığılmış olan.

A D E H L T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tedahül,

6 Harfli Kelimeler

Teadül,

5 Harfli Kelimeler

Delta, Halet,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Alet, Ateh, Atel, Deha, Düet, Edat, Hale, Halt, Hela, Hüda, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Ate, Dah, Dal, Deh, Eda, Ela, Had, Hal, Hat, Leh, Tal, Tel, Tüh, Tül,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, At, De, Eh, El, Et, Ha, He, La, Le, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.