TECRÜBE (TDK)


1 . Deneyim.
2 . Deney.
3 . Görgü: "Sonraları, diplomasi âleminde edindiğim tecrübeler bana, bu hükmümde yanılmadığımı ispat etmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Tecrübe kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi C , dördüncü harfi R , beşinci harfi Ü , altıncı harfi B , yedinci harfi E . Başı T sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

DENEY Nedir?


1 . Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz."- Anayasa.
2 . Deneyim, tecrübe: "Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır."- H. Taner.

DENEYİM Nedir?

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği ilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

DİPLOMASİ Nedir?


1 . Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.
2 . Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı.
3 . Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği: "Benim için, diplomasinin birbirinden tuhaf birçok icaplarına uymak belki mümkün olmuştur."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk.
5 . mecaz Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.

GÖRGÜ Nedir?


1 . Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye: "İçinde yaşadığımız aynı çevre, aynı görgü, beni tamamıyla onlara benzetmiyor."- O. C. Kaygılı.
2 . Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.
3 . Görmüş olma durumu: "Görgü tanığı."- .

İSPAT Nedir?

Tanıt ve kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma, tanıtlama, tanıt.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

TECRÜBE Nedir?


1 . Deneyim.
2 . Deney.
3 . Görgü: "Sonraları, diplomasi âleminde edindiğim tecrübeler bana, bu hükmümde yanılmadığımı ispat etmiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YANILMA Nedir?

Yanılmak işi: "Onların hakkımızda yanılmaları bizim istediğimiz noksandan değil..."- A. Ş. Hisar.

B C E E R T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tecrübe,

5 Harfli Kelimeler

Becet, Beter, Cüret, Ebcet, Rütbe, Teber, Türbe, Ücret,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Brüt, Cebe, Ebet, Erce, Erte, Eter, Tere, Türe,

3 Harfli Kelimeler

Bet, Bre, Cer, Cet, Ebe, Ece, Ret, Ter, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Er, Et, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.