TEŞRİKİMESAİ (TDK)

Bir gaye uğruna kurulan çalışma ortaklığı, birlikte çalışma, iş birliği: "Onunla yıllardır teşrikimesaimiz var."- .

Teşrikimesai kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi S , onbirinci harfi A , onikinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞMA Nedir?


1 . Çalışmak işi, emek, say: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: "Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır."- .
3 . Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: "Ağaçtan üretilen işlerin sonradan bozulması istenmiyorsa bütün birleştirilmelerde ağacın çalışması özelliği dikkate alınmalıdır."- .
4 . Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

GAYE Nedir?

Amaç, hedef: "Para? O bir gaye değil fakat harcamayı sevdiğim bir şey."- H. E. Adıvar.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

TEŞRİ Nedir?

Yasama.

TEŞRİK Nedir?

Yaptığı bir işe, bir kimseyi ortak etme.

TEŞRİKİMESAİ Nedir?

Bir gaye uğruna kurulan çalışma ortaklığı, birlikte çalışma, iş birliği: "Onunla yıllardır teşrikimesaimiz var."- .

UĞRU Nedir?

Hırsız: "Şehrin en korkunç uğruları, katilleri buradan dışarı çıkamaz."- S. Birsel.

UĞRUN Nedir?

Gizlice.

A E E K M R S T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Teşrikimesai,

9 Harfli Kelimeler

Asimetrik,

8 Harfli Kelimeler

Asimetri, Esritmek, Estirmek, Eştirmek, İsteşmek, İstişare, Kestirim, Kestiriş, Kestirme, Mikaşist, Sektirme, Simetrik, Sitemkar, Şairimsi,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Aritmik, Aşermek, Ateşkes, Ekstrem, Ekşimsi, Ekşitme, Ektirme, Emektar, Eristik, Erişmek, Eritmek, Esirmek, Eskitme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eştirme, İrtisam, İstemek, İsterik, İsteşme, İstiare, İstikra, İşetmek, İşitmek, İştirak, İtişmek, Kemiriş, Keramet, Kesişme, Kiremit, Kişmiri, Kretase, Matriks, Raşitik, Satirik, Sekitme, Semitik, Seramik,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Aritmi, Asetik, Askeri, Aşerme, Aşiret, Ekarte, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Ekşime, Emaret, Eriksi, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Eşeksi, Etkime, İkamet, İkişer, İmaret, İrtişa, İskete, İsteka, İsteme, İsteri, İstika, İşaret, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Asker, Astik, Ekser, Emare, Emtia, Erika, Erime, Ermek, Ermiş, Esame, Esire, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşmek, Etmek, İkame, İkram, İksir, İmsak, İrite, İrkme, İrmik, İrşat, İsmet, İstek, İstem, İster, İstim, İşeme, İşmar, İşret, İtmek, Kaime, Kamer, Kamet, Karst, Kasem,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akis, Akit, Akse, Aksi, Amir, Amit, Arşe, Asit, Asri, Aşir, Ateş, Atik, Ekim, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erat, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esma, Esme, Esre, Eşek,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Eke, Erk, Eti, İka, İki, İma, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kim, Kir, Kit, Mai, Mas, Maş, Mat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Aş, At, Ek, Em, Er, Es, Eş, Et, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.