TEŞKİLATÇILIK (TDK)

Teşkilat kurma işi: "Cafer Efendi'nin teşkilatçılığından istifade olunurdu."- R. H. Karay.

Teşkilatçılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

İSTİFADE Nedir?

Yararlanma.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

TEŞKİLAT Nedir?

Örgütler.

TEŞKİLATÇI Nedir?

Teşkilatlanma işleriyle uğraşan, bu işlerde yeteneği olan kimse: "Ümmi fakat şiddetli bir teşkilatçı idi."- F. R. Atay.

A E I I K K L L T T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Teşkilatçılık,

10 Harfli Kelimeler

Teşkilatçı, Teşkilatlı,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Çakıllık, Çaltılık, Çaşıtlık, Çatıklık, Çatkılık, Çıtlatış, Lakçılık, Taşçılık, Tatlılık, Teşkilat,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Alkışçı, Altılık, Aşçılık, Aşıklık, Atçılık, Ateşlik, Atletik, Çakılış, Çakıllı, Çakıltı, Çakışık, Çalılık, Çatılış, Çatışık, Çatışkı, Çatkılı, İlaçlık, Kalıtçı, Kaşıkçı, Katıklı, Katılık, Katılış, Katışık, Katkılı, Takılış, Takkeli, Taşıllı, Taşıtçı, Tatlılı, Telakki, Telaşlı, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açkılı, Akçeli, Akıllı, Akışlı, Akıtış, Alçılı, Aletli, Alışık, Alışkı, Altılı, Altlık, Aşıklı, Ateşçi, Ateşli, Atılış, Atkılı, Çakılı, Çalılı, Çatılı, Çeltik, Çıtlık, Ilıkça, Işılak, Ittıla, İlaçlı, Kaçlık, Kalite, Kalkış, Kalleş, Kaşeli, Kelkit, Kellik, Kılçık, Kışlak, Kışlık, Kıtlık, Leşçil, Şıklık, Şıllık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alkış, Alkil, Allık, Altık, Altlı, Aşılı, Aşlık, Atılı, Atlet, Çakıl, Çakış, Çalık, Çalış, Çalkı, Çaltı, Çaşıt, Çatık, Çatış, Çatkı, Çekik, Çekiş, Çelik, Çeşit, Çıkak, Çıkık, Çıkış, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Çilek, Ellik, Eşkal, Eşlik, Etçik, Etçil, Etlik, Itlak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açıt, Açkı, Aile, Akçe, Akıl, Akış, Akik, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alçı, Alet, Alıç, Alık, Alış, Alil, Allı, Altı, Aşçı, Aşık, Aşıt, Atçı, Atel, Ateş, Atık, Atıl, Atış, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çeki, Çıkı, Çıta, Çile,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Akı, Ali, Alt, Aşı, Aşk, Ate, Ati, Çak, Çal, Çat, Çek, Çıt, Çil, Çiş, Çit, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İta, Kaç, Kak, Kal, Kaş, Kat, Kek, Kel, Keş, Ket, Kıç, Kıl, Kış, Kıt, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Aş, At, Çe, Ek, El, Eş, Et, İç, İl, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.