TEŞDİT (TDK)


1 . Şiddetini artırma, güç verme.
2 . Sağlamlaştırma.

Teşdit kelimesi baş harfi T son harfi T olan bir kelime. Başında T sonunda T olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi T . Başı T sonu T olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIRMA Nedir?


1 . Artırmak işi: "Para artırmaya önem veriyor."- .
2 . Açık artırma.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMLAŞTIRMA Nedir?

Sağlamlaştırmak işi.

ŞİDDET Nedir?


1 - Bir devinimin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik.
2 - Hız2.
3 - (Duygu ya da davranış için) Aşırılık.
4 - Karşıt görüşte olanlara, inandırma ya da uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

D E T T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Teşdit,

5 Harfli Kelimeler

Şedit,

4 Harfli Kelimeler

Eşit, İşte, Teşt,

3 Harfli Kelimeler

Diş, Edi, Eti, İde, Şet,

2 Harfli Kelimeler

De, Eş, Et, İş, İt, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.