TEÇHİL (TDK)

Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme.

Teçhil kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi H , beşinci harfi İ , altıncı harfi L . Başı T sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

BİLMEZLEME Nedir?

Bilmezlemek işi, teçhil.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

E H L T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Teçhil,

5 Harfli Kelimeler

Etçil,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Ehil, Elçi, Elit, Elti, Etçi, Etil, Etli, Hile, İçel, İlçe, İtçe, Liet, Tehi,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çit, Eti, Hiç, Hit, İle, Leh, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Eh, El, Et, He, İç, İl, İt, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.