TAZALLÜM (TDK)

Sızlanma, yanıp yıkılma, ağlaşma, yakınma: "Bu mektup ... manasız edebiyatlar ve tazallümlerden sonra şu satırlarla bitiyordu."- R. N. Güntekin.

Tazallüm kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi M . Başı T sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

MANASIZ Nedir?


1 . Anlamsız: "Kim bilir nasıl manasız şeyler karalayıp oraya atmışım."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Yersiz, boş, yararsız: "Arkasından koşanlar bu kokudan kaçtılar, onu ağır ve manasız buldular."- H. C. Yalçın.

MEKTUP Nedir?

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name: "Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım."- B. S. Erdoğan.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATIR Nedir?

Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan ağır ve geniş yüzlü kesici araç.

SIZLANMA Nedir?

Sızlanmak işi, yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum: "Sonra karısının, para yetiştiremiyorum diye sızlanmasını hatırladı."- M. Ş. Esendal.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TAZALLÜM Nedir?

Sızlanma, yanıp yıkılma, ağlaşma, yakınma: "Bu mektup ... manasız edebiyatlar ve tazallümlerden sonra şu satırlarla bitiyordu."- R. N. Güntekin.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAKINMA Nedir?

Yakınmak (I) işi. yakınma (II) isim Yakınmak (II) işi, şikâyet: "Bir yakınma tiradı, döner dolaşır sizin para kazanmak alanındaki beceriksizliğinize dayanır."- H. Taner.

YIKI Nedir?

Harabe: "Hazine boş, millet yoksul, ülke bir yıkılar yığını idi."- F. R. Atay.

YIKILMA Nedir?

Yıkılmak işi: "... birçokları yıkılmış, yıkılmaya yüz tutmuş, birçok büyük yalıların da ancak harabeleri ve hatıraları kalmış..."- A. Ş. Hisar.

A A L L M T Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tazallüm,

5 Harfli Kelimeler

Malaz, Matla, Talaz, Zülal,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Alma, Amal, Atma, Azat, Azma, Lala, Lama, Lata, Laza, Mala, Malt, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ata, Aza, Lal, Lam, Laz, Mal, Mat, Tal, Tam, Tül, Tüm, Zam, Zat, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, Az, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.