TAYLORCULUK (TDK)

İş verimini artıracak yolda işçiliği düzenlemek için Taylor tarafından ileri sürülen yöntem.

Taylorculuk kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

DÜZENLEMEK Nedir?


1 . Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek: "Odasını düzenledi."- .
2 . Yapmak, hazırlamak: "Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler."- B. R. Eyuboğlu.
3 . müzik Düzenleme yapmak.
4 . müzik Müzik aletlerini akort etmek.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A C K L L O R T U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Taylorculuk,

8 Harfli Kelimeler

Kurtluca, Kurultay, Taoculuk, Yolculuk,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Olurluk, Oyculuk, Yurtluk,

6 Harfli Kelimeler

Akyurt, Klorlu, Korucu, Koyucu, Kurtlu, Oktrua, Okullu, Oluklu, Oturak, Oyuklu, Torlak, Torluk, Toyluk, Troyka, Yolluk, Yorucu,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Alkol, Kolay, Kolcu, Kollu, Koral, Kotra, Koyar, Koyut, Kural, Kurca, Kurul, Kurut, Kurya, Kutlu, Kutur, Kuytu, Lokal, Lorta, Oluru, Ortak, Ortay, Otlak, Otluk, Toklu, Torak, Torul, Toyca, Toycu, Tuluk, Uyluk, Uyruk, Yakut, Yolak, Yolcu, Yollu, Yoluk, Yortu, Yular, Yutak,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acur, Acyo, Akor, Akur, Akut, Alto, Aort, Atol, Ayol, Cart, Cura, Karo, Kart, Klor, Koca, Kola, Kora, Kort, Koru, Kota, Koyu, Kral, Kula, Kulu, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Kuyu, Loca, Lort, Lota, Lutr, Ocak, Okar, Okul, Okur, Olay,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ark, Art, Aut, Car, Cuk, Kal, Kar, Kat, Kay, Kol, Kor, Kot, Koy, Kul, Kur, Kut, Lak, Lal, Lok, Lor, Lot, Ora, Oya, Ray, Rol, Rot, Tak, Tal, Tar, Tay, Tok, Tol, Tor, Toy, Tul, Tur, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Ay, La, Ok, Ol, Ot, Oy, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.