TAVŞANGİLLER (TDK)

Örnek hayvanı tavşan olan kemirgenlerden bir familya.

Tavşangiller kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı T sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KEMİRGEN Nedir?

Kesici dişleri çok iyi gelişmiş olan (hayvan).

KEMİRGENLER Nedir?

Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı, kemiriciler.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

TAVŞAN Nedir?


1 . Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus).
2 . spor Atletizm yarışlarında rekor kırılabilmesi için tempoyu yüksek tutup belirli bir mesafeyi diğer atletlerin önünde koşan atlet.

A A E G L L N R T V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tavşangiller,

8 Harfli Kelimeler

Atgiller, İntegral,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Aterina, Galalit, Galenit, Garanti, Gerilla, Lanetli, Laterna, Levanti, Nargile, Şairane, Taverna,

6 Harfli Kelimeler

Alaten, Aletli, Alevli, Algler, Alivre, Anarşi, Araşit, Argali, Artvin, Aşerat, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Entari, Ergani, Galeri, Galeta, Granit, İnşaat, İşaret, Narval, Rating, Ravent, Reglan, Retina, Revani, Şalter, Şalvar, Şenaat, Şerait, Şergil, Şeriat, Şirvan, Taneli, Tavşan, Tenvir, Teravi, Tergal, Teşrin, Tevali,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Antre, Arena, Arşiv, Aşari, Aşevi, Aşina, Atari, Ataşe, Avare, Avrat, Avret, Avşar, Elgin, Elvan, Ergin, Evgin, Evlat, Evrat, Gaile, Gaita, Galat, Gelin, Gelir, Geliş, Geniş, Geriş, Gevaş, Geviş, Giren, Gitar, Grena, İlave, İllet, İnşat, İrşat, İşgal, İşlev, İşret,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alan, Alet, Alev, Alil, Anal, Arşe, Aşar, Aşir, Ataş, Atel, Ateş, Aval, Avar, Elan, Elit, Elli, Elti, Enir, Enli, Enva, Erat, Ergi, Eril, Erin, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, Evin, Evla, Evli, Gala, Gale, Gali, Gani, Geri, Getr,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Alg, Ali, Alt, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Arş, Art, Ata, Ate, Ati, Ela, Erg, Eti, Gar, Gen, Gri, İla, İle, İta, Lal, Lan, Lav, Leş, Lig, Lir, Nal, Nar, Net, Nev, Niş, Ret, Şal, Şan, Şat, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, Aş, At, Av, El, En, Er, Eş, Et, Ev, Ge, İl, İn, İş, İt, La, Le, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.