TAVŞANCIL (TDK)

Çoğu tavşan avlamakla beslenen kartal, akbaba vb. yırtıcı kuş.

Tavşancıl kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L . Başı T sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKBABA Nedir?


1 . Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus).
2 . sıfat, mecaz İhtiyar.
3 . sıfat, mecaz Çıkarı için başkalarını sömüren.

AVLAMA Nedir?


1 . Avlamak işi: "Ne olacak; aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış."- R. N. Güntekin.
2 . spor Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma.

AVLAMAK Nedir?


1 . Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek.
2 . mecaz Tuzağa düşürmek, kurnazlıkla kandırmak.

BESLENEN Nedir?

Sönümsüz.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

KART Nedir?


1 - Düzgün kesilmiş ince karton parçası.
2 - Kutlamalarda ya da kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, °kartvizit.
3 - Açık mektuplaşmada kullanılan, bir yüzü adrese, öbür yüzü yazıya ayrılmış olan karton parçası.
4 - Kartpostal.
5 - Kimi yerlere girmek ya da kimi şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge.
6 - Oyun kâğıdı.

KARTAL Nedir?

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila): "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı.

TAVŞAN Nedir?


1 . Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus).
2 . spor Atletizm yarışlarında rekor kırılabilmesi için tempoyu yüksek tutup belirli bir mesafeyi diğer atletlerin önünde koşan atlet.

YIRTICI Nedir?


1 . Beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan).
2 . mecaz Kan dökmekten, insan öldürmekten zevk alan (kimse): "Uzun bir müddet insanın yırtıcı hayvanat cinsinden bir mahluk olduğunu ispat için binbir dereden su getirdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . mecaz Tiz, yüksek (ses): "Bir sabah ev halkı, aşçı Şerife Hanım'ın yırtıcı çığlıklarıyla uyandı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz İş bitiren, mahir: "Buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı ve zengin adamıdır."- M. Ş. Esendal.

A A C I L N T V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Tavşancıl,

8 Harfli Kelimeler

Tavşancı, Tavşanlı,

7 Harfli Kelimeler

Anlatış, Avlanış, Lavtacı, Talancı, Tavlacı,

6 Harfli Kelimeler

Anacıl, Anlatı, Atanış, Cıvata, Tavşan,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Analı, Antlı, Canlı, Lavaş, Lavta, Şanlı, Talan, Talaş, Tanış, Taşıl, Taşlı, Tavan, Tavcı, Tavla, Tavlı, Vanlı, Vatan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alın, Alış, Altı, Anal, Anca, Anıt, Aşıt, Ataş, Atıl, Atış, Atlı, Aval, Avcı, Cana, Cıva, Lata, Lava, Naaş, Naat, Tanı, Tava, Vaat, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Aşı, Ata, Can, Lan, Lav, Nal, Şal, Şan, Şat, Tal, Tan, Taş, Tav, Tın, Van, Vat, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Aş, At, Av, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.