TATSIZLAŞMAK (TDK)


1 . Tadı azalmak, tadı kalmamak.
2 . mecaz Tatsızlık etmeye veya tatsız bir durum almaya başlamak.

Tatsızlaşmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı T sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

AZALMA Nedir?

Azalmak işi, eksilme, tenakus.

AZALMAK Nedir?


1 . Az denecek bir miktara inmek: "Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan / Mevsimler soğumuş, sular azalmış."- F. H. Dağlarca.
2 . Eskisinden az bir duruma gelmek.
3 . Etkisini yitirmek, hafiflemek: "Sancısı azaldı."- .

BAŞLAMAK Nedir?


1 . Bir işe girişmek, harekete geçmek: "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı."- H. Taner.
2 . (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek: "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı."- H. E. Adıvar.
3 . Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak: "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar."- Y. K. Beyatlı.
4 . Görünmek: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.
5 . Etkisini göstermek: "Kış başlarken yapraklar döküldü."- C. Uçuk.
6 . Hoş olmayan bir davranışa koyulmak: "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar."- O. C. Kaygılı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TATSIZ Nedir?


1 . Tadı iyi olmayan, lezzetsiz.
2 . Tadı olmayan, sası.
3 . zarf Hoşa gitmeyen bir biçimde: "Her şey, herkes boş, abes, çirkin, münasebetsiz, tatsız görünür."- A. Ş. Hisar.
4 . mecaz Hoşa gitmeyen, can sıkan: "O akşamki tatsız olaya benim de canım sıkıldı."- Ç. Altan.
5 . mecaz Sohbeti hoş olmayan veya geçimsizlik çıkaran (kimse).

TATSIZLIK Nedir?


1 . Tatsız olma durumu.
2 . mecaz Hoşa gitmeyen, can sıkan davranış veya durum: "Düğün sahipleri erkenden tatsızlık çıkacağını gördüler, gidip delikanlılara yalvardılar."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A I K L M S T T Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tatsızlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Tatsızlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Sakızlaşma, Sataşılmak, Tazılaşmak,

9 Harfli Kelimeler

Aksatılma, Aşılatmak, Katılaşma, Sataşılma, Sızlatmak, Taşlatmak, Tazılaşma, Zıtlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Alakasız, Aşılamak, Aşılatma, Atkılama, Atlatmak, Azaltmak, Iskalama, Islatmak, Kaslaşma, Katıltma, Katlatma, Kısaltma, Kışlatma, Kıtlaşma, Maksatlı, Maşatlık, Saklatma, Sataşmak, Satılmak, Sıklaşma, Sızlamak, Sızlatma, Şaklatma, Şamatalı, Taslamak, Taşıtmak, Taşlamak, Taşlatma, Tıklatma, Tıslamak, Zıtlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Aklaşma, Aksatış, Aksatma, Alışmak, Almaşık, Asılmak, Asmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Atlatış, Atlatma, Azalmak, Azaltma, Azatlık, Azışmak, Azıtmak, Islamak, Islatma, Kamasız, Kasılma, Kaşlama, Katılma, Katışma, Katlama, Katmalı, Kazamat, Kazılma, Kazıtma, Kısalma, Kışlama, Kıtlama, Latasız, Maaşsız, Makaslı, Maşalık,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akışma, Akıtma, Aklama, Aksama, Aksata, Alaşım, Alışma, Altmış, Altsız, Amalık, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Azalış, Azalma, Azatlı, Azışma, Azıtma, Iklama, Islama, Kamalı, Kasalı, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Kıtaat, Laktaz, Maaşlı, Maksat, Maltız, Maslak, Maşala, Maşalı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmaz, Aksam, Akşam, Aktaş, Alaka, Alaza, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astat, Astım, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atlas, Atmak, Atmık, Azlık, Azmak, Iskat, Islak, Itlak, Kalas, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Kasım, Kasıt, Kaslı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Azat, Azık, Azış, Azma, Iska, Kala, Kama, Kasa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Aza, Azı, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kat, Kaz, Kıl, Kış, Kıt, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Mas, Maş, Mat, Sak, Sal, Sam, Saz, Sık, Şak, Şal, Şat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Aş, At, Az, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.