TATBİKİ (TDK)

Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, kılgılı, °ameli, °pratik.

Tatbiki kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KILGI Nedir?

Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik.

KILGILI Nedir?


1 . Uygulamalı.
2 . Maksada uygun, kullanışlı.
3 . Gerçeklere uygun.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGULAMA Nedir?


1 . Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik.
2 . Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik: "Bir çeşit uygulama oluyordu yazdıkları."- N. Cumalı.
3 . hukuk Yürütüm.

UYGULAMALI Nedir?

Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, tatbikî, pratik, amelî, kuramsal karşıtı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A B K T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İtikat, Kitabi, Tatbik,

5 Harfli Kelimeler

Batik, Bitik, Bitki, Tabii, Takti,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Atik, Baki, Bati, Biat, İbik, İtki, Kati, Tabi, Takt,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ati, Bak, Bat, Bit, İka, İki, İta, İti, Kat, Kit, Tab, Tak, Tat, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, At, İt, Ki, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.