TASNİF (TDK)

Bölümleme, sınıflama.

Tasnif kelimesi baş harfi T son harfi F olan bir kelime. Başında T sonunda F olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi F . Başı T sonu F olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

BÖLÜMLEME Nedir?

Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLAMA Nedir?

Bölümleme, tasnif.

A F N S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fistan, Tasnif,

5 Harfli Kelimeler

Fanti, Fasit, İfsat, İnsaf, İsnat, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Anif, Asit, Fani, İfna, İfta, İnat, İtfa, Nafi, Naif, Nisa, Safi,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, Fan, Fas, Fin, Fit, İfa, İsa, İta, Nas, Saf, San, Sif, Sin, Sit, Tan, Tas, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, As, At, Fa, İn, İs, İt, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.