TASARIMSIZ (TDK)

Tasarlanmamış, zihinde canlandırılarak biçim verilmemiş.

Tasarımsız kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı T sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TASARLANMA Nedir?

Tasarlanmak işi.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

ZİHİN Nedir?


1 - Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü, an.
2 - Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak anlıkta saklama gücü, bellek, °hafıza.
3 - Anlayış, kavrayış.
4 - Bilinç, °dimağ.

A A I I M R S S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Astarsız,

7 Harfli Kelimeler

Armasız, Astasım, Astırma, Isırtma, Sarımsı, Sırasız, Sırıtma, Sızırma, Tasarım, Tasasız,

6 Harfli Kelimeler

Arasız, Arıtım, Arıtma, Azıtma, Isırma, Isıtma, Mastar, Samsat, Sarsım, Sarsma, Sasıma, Sırıma, Sırsız, Tasarı, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Arıza, Arsız, Artım, Artma, Astar, Astım, Irama, Issız, Istar, Maraz, Martı, Masat, Mastı, Mısır, Mısra, Rasat, Rasıt, Samsa, Sarat, Sarım, Sarız, Sarma, Satım, Satır, Satma, Sırat, Sırım, Sırma, Sıtma, Sızma, Taraz, Tarım, Tasar, Tasım, Tasma, Tımar, Tırıs, Zarsı, Zarta,

4 Harfli Kelimeler

Araz, Arız, Arma, Arsa, Artı, Asar, Asım, Asır, Asma, Atım, Atma, Azar, Azat, Azma, Itır, Mars, Mart, Masa, Mazı, Rast, Razı, Rıza, Saat, Sara, Sarı, Sası, Satı, Sıma, Sıra, Sırt, Sızı, Star, Taam, Tarz, Tasa, Tazı, Tras, Zara, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ara, Arı, Art, Arz, Asa, Ası, Ast, Ata, Aza, Azı, Ira, Irz, Isı, Mas, Mat, Ram, Sam, Saz, Sır, Tam, Tar, Tas, Tır, Tıs, Zam, Zar, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, At, Az, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.