TASARIMLI (TDK)

Tasarımlanmış, zihinde canlandırılarak biçim verilmiş, edimsel karşıtı.

Tasarımlı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı T sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EDİMSEL Nedir?

Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı: "Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TASARI Nedir?


1 . Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje: "Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi."- H. E. Adıvar.
2 . hukuk Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha: "Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TASARIM Nedir?


1 . Zihinde canlandırılan biçim: "İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca malzemesi."- S. Hilav.
2 . Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, tasar çizim, dizayn: "Kentsel tasarım. Çevre tasarımı."- .
3 . Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.
4 . felsefe Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

ZİHİN Nedir?


1 - Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü, an.
2 - Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak anlıkta saklama gücü, bellek, °hafıza.
3 - Anlayış, kavrayış.
4 - Bilinç, °dimağ.

A A I I L M R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Astırılma, Tasarımlı,

8 Harfli Kelimeler

Arıtılma, Sırtlama, Tarımsal, Tarlamsı,

7 Harfli Kelimeler

Artımlı, Astarlı, Astımlı, Astırma, Isırtma, Islatma, Sarılma, Sarımlı, Satılma, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sıtmalı, Tasarım, Tımarlı, Tıslama,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Arıtma, Armalı, Asılma, Asıltı, Asmalı, Atılım, Atılma, Ilıtma, Isırma, Isıtma, Islama, Mastar, Saralı, Sarılı, Sarmal, Sıralı, Sırıma, Taralı, Tasalı, Tasarı, Tılsım, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Artım, Artma, Asılı, Astar, Astım, Atılı, Atlas, Ilıma, Iltar, Irama, Istar, Lasta, Maral, Martı, Masal, Masat, Mastı, Matla, Mısır, Mısra, Rasat, Rasıt, Salam, Salat, Salma, Salta, Sarat, Sarım, Sarma, Satım, Satır, Satma, Sırat, Sırım, Sırlı, Sırma, Sıtma, Talas, Tarım,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alma, Altı, Amal, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Ilım, Isıl, Itır, Lama, Lata, Mala, Malt, Mars, Mart, Masa, Rast, Saat, Sala, Salı, Salt, Sara, Sarı, Satı, Sıla, Sıma, Sıra,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Ira, Isı, Lam, Mal, Mas, Mat, Ram, Sal, Sam, Sır, Tal, Tam, Tar, Tas, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.