TARTIŞMALI (TDK)


1 . Tartışma yapılan: "Tartışmalı oturum."- .
2 . Tartışılmakta olan, kesinleşmemiş: "Tartışmalı bir sorun."- .

Tartışmalı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KESİNLEŞME Nedir?

Kesinleşmek işi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTURUM Nedir?


1 . Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse: "Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım."- H. Taner.
2 . Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, seans.
3 . hukuk Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

TARTIŞILMA Nedir?

Tartışılmak işi.

TARTIŞILMAK Nedir?

Tartışma işi yapılmak: "Aileyi ilgilendiren bir konu tartışılırken amcasına bütün ömründe ilk ve son defa bağırıvermişti."- T. Buğra.

TARTIŞMA Nedir?


1 . Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra.
2 . Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner.
3 . Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A I I L M R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tartışılma, Tartışmalı,

9 Harfli Kelimeler

Alıştırma, Atıştırma, Attırılma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Arıtılma, Aşırılma, Işılatma, Tartılış, Tartılma, Tartımlı, Tartışma,

7 Harfli Kelimeler

Altışar, Artımlı, Aşırtma, Aştırma, Atlatış, Attırış, Attırma, Işılama, Şarıltı, Şırlama, Taratış, Tartılı, Taşırma, Taşıtma, Taşralı, Tımarlı, Tıraşlı,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Altmış, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Armalı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Ilıtma, Işıtma, Ittıla, Maaşlı, Maşalı, Şamalı, Şartlı, Şıralı, Taralı, Tartıl, Tartım, Tartış, Tartma, Taşıma, Tatarı, Tırtıl,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Atılı, Ilıma, Iltar, Irama, Işıma, Iştır, Maral, Martı, Matla, Şamar, Şatır, Talaş, Taraş, Tarım, Tarla, Tartı, Taşıl, Taşım, Taşıt, Taşlı, Taşma, Taşra, Tatar, Tatlı, Tatma, Tımar, Tıraş, Tırıl, Trata,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Arış, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atıl, Atım, Atış, Atlı, Atma, Ilım, Işıl, Itır, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Marş, Mart, Maşa, Şama, Şart, Şıra, Taam, Taat, Tart,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Ira, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şal, Şat, Tal, Tam, Tar, Taş, Tat, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.