TARTIŞMACI (TDK)

Bir konu ile ilgili ayrı görüşleri savunan kimselerin her biri: "Kamburunu gittikçe daha çıkararak tartışmacıları suspus eder."- S. Birsel.

Tartışmacı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SUSPUS Nedir?


1 . Susmuş, sinmiş: "Başını öne eğip suspus oluşlarında böyle bir huyun tesirini keşfedebilmekteyim."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . zarf Susmuş, sinmiş bir biçimde.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

TARTIŞMA Nedir?


1 . Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra.
2 . Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner.
3 . Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar.

TARTIŞMACI Nedir?

Bir konu ile ilgili ayrı görüşleri savunan kimselerin her biri: "Kamburunu gittikçe daha çıkararak tartışmacıları suspus eder."- S. Birsel.

A A C I I M R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tartışmacı,

9 Harfli Kelimeler

Atıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Aşırmacı, Tartışma, Taşımacı,

7 Harfli Kelimeler

Aşırtma, Aştırma, Attırış, Attırma, Taratış, Tarımcı, Tartıcı, Taşırma, Taşıtma, Tımarcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Acıtma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Aşarcı, Aşırma, Aşırtı, Atımcı, Atışma, Işıtma, Maşacı, Şıracı, Tartım, Tartış, Tartma, Taşıma, Tatarı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Aracı, Arıcı, Artım, Artış, Artma, Aşıcı, Aşırı, Atıcı, Carta, Irama, Işıma, Iştır, Macar, Martı, Mıcır, Şamar, Şatır, Taraş, Tarım, Tartı, Taşım, Taşıt, Taşma, Taşra, Tatar, Tatma, Tımar, Tıraş, Trata,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Amca, Arış, Arma, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atım, Atış, Atma, Cart, Cırt, Itır, Maaş, Marş, Mart, Maşa, Raca, Şama, Şart, Şıra, Taam, Taat, Tart,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ama, Ara, Arı, Arş, Art, Aşı, Ata, Cam, Car, Ira, Maş, Mat, Ram, Şat, Tam, Tar, Taş, Tat, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.