TARİHSELLİK (TDK)

Tarihsel olma durumu, özelliği, tarihsel olanın varlık biçimi.

Tarihsellik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHSEL Nedir?

Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A E H K L L R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ahiretlik, Hasretlik,

8 Harfli Kelimeler

Ahretlik, Elastiki, Hasetlik, Hasretli, Histerik, İskitler, İstihale, İstihare, İstihkar, İstihlak, İstiklal, İstikrah, Kaliteli, Lastikli, Lateksli, Litrelik, Sahtelik, Sathilik, Tahrilli, Taksirli, Tarihsel, Terliksi,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Asillik, Asrilik, Eksilti, Elastik, Elitlik, Eltilik, Erillik, Eristik, Esirlik, Hasetli, Hilekar, Histeri, İhtikar, İhtilal, İhtilas, İhtiras, İhtisar, İltihak, İltisak, İrtihal, İshalli, İstekli, İsterik, İstiare, İstikra, Kesirli, Kristal, Realist, Reislik, Resital, Salihli, Satirik, Sertlik, Silikat, Sirkeli, Sirtaki, Stearik, Talihli, Tarihli,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ahiret, Aktris, Aleksi, Aletli, Asetik, Asilik, Askeri, Ekstra, Eriksi, Esatir, Etkili, Haleli, Halile, Halter, Hareki, Hareli, Haseki, Haslet, Hasret, Hastel, Hektar, Hileli, Hilkat, İhtira, İletki, İllaki, İsteka, İsteri, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalite, Kalsit, Kareli, Kartel, Kilise, Kirtil, Lastik,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Alkil, Altes, Asker, Astik, Ekili, Elhak, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etlik, Haile, Hakir, Halel, Halet, Halik, Halis, Haris, Haset, Helak, Helal, Helik, Helis, Herik, Hilal, Hilat, Hisar, Hisli, İhale, İhlal, İhlas, İhtar, İkrah, İksir, İlahe, İlahi, İleri,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Alil, Asil, Asit, Asli, Asri, Ateh, Atel, Atik, Ehil, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Hail, Hale, Hali, Halk,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, Hak, Hal, Har, Has, Hat, Her, His, Hit, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kah, Kal, Kar, Kas, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, As, At, Eh, Ek, El, Er, Es, Et, Ha, He, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.