TARİHSELCİLİK (TDK)

Olayların açıklanmasında tarihe öncelik veren düşünce akımı.

Tarihselcilik kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ÖNCELİK Nedir?

Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A C E H K L L R S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Haltercilik,

10 Harfli Kelimeler

Sahtecilik,

9 Harfli Kelimeler

Ahiretlik, Eksiltili, Esircilik, Hasretlik, Hercailik, Hilecilik, İhtilalci,

8 Harfli Kelimeler

Ahretlik, Cahillik, Elastiki, Halterci, Hasetlik, Hasretli, Histerik, İkitelli, İltisaki, İskitler, İsrailli, İstihale, İstihare, İstihkar, İstihlak, İstiklal, İstikrah, Kaliteli, Lastikli, Lateksli, Litrelik, Sahtelik, Sathilik, Tahrilli, Taksirli, Tarihsel, Terliksi, Tescilli,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Asillik, Askerci, Asrilik, Ciltlik, Eksilti, Elastik, Elitlik, Eltilik, Erillik, Eristik, Eritici, Esirlik, Hallice, Hasetli, Hilekar, Histeri, İhtikar, İhtilal, İhtilas, İhtiras, İhtisar, İkircil, İlerici, İletici, İlistir, İltihak, İltisak, İrticai, İrtical, İrtihal, İshalli, İstekli, İsterik, İstiare, İstical, İsticar, İstikra, Kesirli, Kilerci,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ahiret, Aktris, Aleksi, Aletli, Asetik, Asilik, Askeri, Celali, Cellat, Ceriha, Ciklet, Ciltli, Ekstra, Eriksi, Esatir, Esirci, Eskici, Etkili, Hacker, Haleli, Halile, Halter, Hareki, Hareli, Haseki, Haslet, Hasret, Hastel, Hektar, Hercai, Hicret, Hileci, Hileli, Hilkat, İhtira, İletki, İlikli, İliksi, İlkeci,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Alkil, Altes, Asker, Astik, Cahil, Cehil, Cehri, Celal, Celil, Cihar, Cihat, Cihet, Cirit, Ekici, Ekili, Elcik, Elhak, Ellik, Ercik, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etlik, Hacet, Hacir, Haile, Hakir, Halel, Halet, Halik, Halis, Haris, Haset, Helak, Helal, Helik, Helis,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Ahir, Ahit, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Alil, Asil, Asit, Asli, Asri, Ateh, Atel, Atik, Cali, Cari, Cart, Ceht, Celi, Cerh, Chat, Cila, Cilt, Ecir, Ehil, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Erik,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Car, Cer, Cet, Ela, Elk, Erk, Eti, Hac, Hak, Hal, Har, Has, Hat, Her, His, Hit, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, As, At, Ce, Eh, Ek, El, Er, Es, Et, Ha, He, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.