TARİHLENDİRMEK (TDK)

Tarihini belirtmek, belirlemek.

Tarihlendirmek kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı T sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

BELİRLEMEK Nedir?


1 . Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek: "Künyesi bile daha doğarken onun yönünü belirlemiş gibi idi."- H. Taner.
2 . mantık Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.
3 . Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı.

BELİRTME Nedir?

Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih: "Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler."- H. Taner.

BELİRTMEK Nedir?

Açıklamak, tebarüz ettirmek: "Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir."- N. Cumalı.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHİ Nedir?

Tarihsel.

A D E E H K L M N R R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Tarihlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Tarihlendirme,

11 Harfli Kelimeler

Kiremithane,

10 Harfli Kelimeler

Direnilmek, Edirnekari, Tirildemek,

9 Harfli Kelimeler

Ahiretlik, Dahletmek, Dekalitre, Delirtmek, Denetimli, Dikimhane, Dinletmek, Direnilme, Diriltmek, Edinilmek, Entarilik, Eritilmek, Hademelik, Hareketli, İndirtmek, Kalenderi, Kerametli, Keratinli, Kilermeni, Medenilik, Namertlik, Rahmetlik, Tedarikli, Tirhandil, Tirildeme,

8 Harfli Kelimeler

Ahdetmek, Ahretlik, Anhidrit, Dahletme, Delinmek, Delirmek, Delirtme, Denilmek, Derilmek, Derinlik, Derkenar, Dikeltme, Diklenme, Diktirme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direnmek, Diretmek, Dirilmek, Diriltme, Ditilmek, Edinilme, Edirneli, Endirekt, Erdenlik, Erdirmek, Eritilme, Haletmek, Harekeli, Haremlik, Hermetik, Hikmetli, Hilkaten, İdareten, İkilenme, İkiletme, İndirmek,

7 Harfli Kelimeler

Ahdetme, Ahenkli, Ahmetli, Akdetme, Aldehit, Amirlik, Aritmik, Dahilen, Dahilik, Daireli, Dehalet, Deklare, Delinme, Delirme, Demarke, Demetli, Deminki, Demirli, Denetim, Denilme, Denklem, Derilme, Derinti, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinamik, Dinamit, Dinelme, Dinleme, Dinleti, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Diretme, Dirilme,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Adilik, Ahilik, Ahiren, Ahiret, Anemik, Aritmi, Arkeen, Dantel, Delmek, Demiri, Demlik, Denaet, Denmek, Dereli, Derhal, Derili, Derken, Derlem, Derman, Dermek, Dernek, Dertli, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dimnit, Dineri, Dinmek, Direkt, Direme, Dirhem, Dirlik, Ditmek, Drahmi, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme,

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Ahret, Akemi, Akide, Aklen, Aleni, Amele, Anele, Anemi, Anide, Anime, Anket, Antik, Antre, Arter, Dahil, Daire, Dekan, Dekar, Delik, Delme, Delta, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikim, Dikit, Dikme,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Adil, Adli, Ahir, Ahit, Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Ateh, Atel, Atik, Dahi, Daim, Dair, Dane, Dank, Dart, Deha, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Dimi,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Dah, Dal, Dam, Dar, Deh, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Eda, Ede, Edi, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, Had, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Hat, Hem, Her, Hin,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, At, De, Eh, Ek, El, Em, En, Er, Et, Ha, He, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.