TARİFSİZ (TDK)


1 . Tarifi olmayan.
2 . Tarif edilemeyen, tarif edilemez: "İstanbul'da Boğaziçi'nde / Bir fakir Orhan Veli'yim / Veli'nin oğluyum / Tarifsiz kederler içinde."- O. V. Kanık.

Tarifsiz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

FAKİR Nedir?


1 . Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.
2 . Olması gerekenden az: "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem."- M. Yesari.
3 . isim Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
4 . mecaz Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler."- H. Taner.
5 . isim, mecaz, eskimiş Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım."- Şemsettin Sami.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

TARİF Nedir?


1 . Tanım.
2 . Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.
3 . Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama.

TARİFSİZ Nedir?


1 . Tarifi olmayan.
2 . Tarif edilemeyen, tarif edilemez: "İstanbul'da Boğaziçi'nde / Bir fakir Orhan Veli'yim / Veli'nin oğluyum / Tarifsiz kederler içinde."- O. V. Kanık.

VELİ Nedir?


1 . Bir çocuğun her türlü davranışından sorumlu olan kimse.
2 . din b. (***) Ermiş: "Anadolu'da hele Rumeli'de her yol üstünde, her tepede görülen türbelerde yatan veliler..."- Y. K. Beyatlı.

A F R S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tarifsiz,

7 Harfli Kelimeler

İstifra,

6 Harfli Kelimeler

Farisi, İftira, İrtifa, İstifa, İtiraf, İtiraz, İtizar, Tasrif,

5 Harfli Kelimeler

Fasit, Frisa, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İsraf, İstif, İzafi, Rafit, Safir, Satir, Siirt, Tarif, Tariz, Tiriz, Tirsi, Zarif, Zifir, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Afis, Arif, Asit, Asri, Azit, Faiz, Fars, Farz, Friz, İfta, İrat, İris, İtfa, Rast, Safi, Sair, Sarf, Sari, Star, Tarz, Tras, Zait, Zarf, Zati, Zift, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ari, Art, Arz, Asi, Ast, Ati, Far, Fas, Faz, Fit, İfa, İri, İrs, İsa, İta, İti, Raf, Saf, Saz, Sif, Sit, Siz, Tar, Tas, Tiz, Zar, Zat, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, As, At, Az, Fa, İs, İt, İz, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.