TARAKLILAR (TDK)

Sölenterlerin, saydam ve jelatinli deniz hayvanlarını içine alan sınıfı.

Taraklılar kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R . Başı T sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

JELATİNLİ Nedir?

Jelatinden yapılmış veya jelatinle kaplanmış.

SAYDAM Nedir?


1 . İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan: "Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti."- A. İlhan.
2 . isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.
3 . Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif.
4 . isim, kimya Asetat.
5 . mecaz Açık seçik, belirgin: "Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı."- .

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

A A A I K L L R R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Taraklılar,

9 Harfli Kelimeler

Kartallar,

8 Harfli Kelimeler

Aralıkta, Kartallı,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Alakalı, Alakart, Karaltı, Kararlı, Karartı, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Altlık, Araklı, Aralık, Arılar, Arkalı, Atalık, Karalı, Kartal, Kartlı, Kıraat, Laakal, Latalı, Taralı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aktar, Alaka, Allık, Altık, Altlı, Araka, Arkıt, Artık, Iltar, Itlak, Kalıt, Karar, Karlı, Katar, Katır, Katlı, Kırat, Kıtal, Takla, Talak, Tarak, Tarla, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Altı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Irak, Kala, Kara, Karı, Kart, Katı, Kıta, Kral, Laka, Lala, Lata, Rakı, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Ira, Irk, Kal, Kar, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Lal, Tak, Tal, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.