TARAFSIZLIK (TDK)

Tarafsız olma durumu, yansızlık, bitaraflık: "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma ... ant içerim."- Anayasa.

Tarafsızlık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

BİTARAF Nedir?

Yansız: "Ben bitaraf değil, bir tarafım diyordu."- F. R. Atay.

BİTARAFLIK Nedir?

Yansızlık.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFSIZ Nedir?

Yansız: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.

TARAFSIZLIK Nedir?

Tarafsız olma durumu, yansızlık, bitaraflık: "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma ... ant içerim."- Anayasa.

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YANSIZ Nedir?


1 . Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr: "Gerçeklere daha yansız ve sağlıklı gözle bakabiliyorum."- H. Taner.
2 . kimya Turnusol gibi bir ayıraç karşısında, asit ve alkali tepkisi göstermeyen, nötr.

YANSIZLIK Nedir?


1 . Yansız olma durumu, bitaraflık, tarafsızlık, nötralizm: "Hiç kimseye karşı hiçbir suç işlemedi, bir dürüstlük, bir yansızlık örneği olarak kaldı her zaman."- T. Yücel.
2 . fizik, kimya Asit veya alkali niteliği yok olma, etkisiz hâle gelme, nötralizm.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A A F I I K L R S T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tarafsızlık,

9 Harfli Kelimeler

Aralıksız,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Arsızlık, Astarlık, Kastarlı, Rastıklı, Tarafsız, Taraksız,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Arızalı, Arkasız, Asırlık, Astarlı, Azatlık, Farksız, Fırkata, Iskarta, Kafasız, Karaltı, Kartsız, Kasıtlı, Kızartı, Lakırtı, Latasız, Safralı, Sakırtı, Sakızlı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sırtlık, Taksalı, Taraflı, Taraklı, Taraksı, Zırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Altsız, Araklı, Aralık, Arasız, Arılık, Arkalı, Asfalt, Asıltı, Askılı, Atalık, Atkılı, Azatlı, Azıklı, Farklı, Fasıla, Fırlak, Fırsat, Fıstık, Fraklı, Iraklı, Irksal, Istıfa, Kafalı, Karalı, Karılı, Karsız, Karslı, Kartal, Kartlı, Kasalı, Kastar, Kazalı, Kılsız, Kıraat, Kırsal, Laktaz, Rastık, Razakı, Saflık, Sakalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aktar, Altık, Altız, Arıza, Arkıt, Arsız, Artık, Asılı, Askat, Asklı, Aslık, Astar, Atılı, Atlas, Azılı, Azlık, Fakat, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Fatsa, Fazıl, Fazla, Fıkra, Fırka, Fıtık, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kalas, Kalfa, Kalıt, Karlı, Karst, Kasır,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akar, Akıl, Aklı, Alaz, Alfa, Alık, Altı, Araf, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Atak, Atıf, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Azar, Azat, Azık, Faal, Fakr, Faks, Fark, Fars,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Arz, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Aza, Azı, Fak, Fal, Far, Fas, Faz, Fır, Ira, Irk, Irz, Isı, Kal, Kar, Kas, Kat, Kaz, Kıl, Kır, Kıt, Kız, Laf, Lak, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Ar, As, At, Az, Fa, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.