TARIMCI (TDK)


1 . Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı.
2 . Tarım mühendisi veya teknisyeni, ziraatçı.

Tarımcı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı T sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜHENDİS Nedir?

İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

TEKNİSYEN Nedir?

Teknikçi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZİRA Nedir?

Çünkü: "Heykeli atölyede bırakmak mecburiyetinde kaldım. Zira bahçede yaptırdığım kaide henüz bitmemişti."- H. Taner.

ZİRAAT Nedir?

Çiftçilik, tarım.

ZİRAATÇI Nedir?

Tarımcı.

A C I I M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Tarımcı, Tımarcı,

6 Harfli Kelimeler

Arıtım, Atımcı,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Artım, Atıcı, Martı, Mıcır, Tarım, Tımar,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Atım, Cart, Cırt, Itır, Mart,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Arı, Art, Cam, Car, Ira, Mat, Ram, Tam, Tar, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.