TARIMBİLİM (TDK)

Yetiştirilen bitkilerle, üretim tekniklerini, tarımın uygulanma kurallarını araştıran bilim.

Tarımbilim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı T sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

UYGULANMA Nedir?

Uygulanmak işi.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A B I L M M R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İtibarlı,

7 Harfli Kelimeler

Baritli, Milibar,

6 Harfli Kelimeler

Aritmi, İtibar, Lambri, Mimari, Mitral, Timbal,

5 Harfli Kelimeler

Artım, Barit, Batıl, Bilar, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Bitim, Bitli, Iltar, İmalı, İmbat, İtila, İtmam, Limit, Martı, Milat, Milim, Mimar, Mimli, Mirat, Mirim, Mitil, Rabıt, Ritim, Tabii, Tabir, Talim, Tamim, Tamir, Tarım, Tımar,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Alım, Alim, Altı, Amil, Amir, Amit, Arlı, Artı, Atıl, Atım, Atlı, Barı, Bari, Batı, Bati, Biat, Bili, Bira, Biri, Brit, Itri, İbra, İlam, İlim, İlmı, İmal, İmam, İmar, İmla, İrat, Lira, Mail, Mali, Malt, Mart, Miat, Mira, Mirı, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ali, Alt, Arı, Ari, Art, Ati, Bal, Bar, Bat, Bir, Bit, Ira, İla, İma, İri, İta, İti, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Mil, Mim, Mir, Mit, Rab, Ram, Tab, Tal, Tam, Tar, Tır, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, At, İl, İm, İt, La, Mi, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.