TAPŞIRMA (TDK)

Halk şiirinde takma ad, mahlas.

Tapşırma kelimesi baş harfi T son harfi A olan bir kelime. Başında T sonunda A olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı T sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

MAHLAS Nedir?

Takma ad.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

TAKMA Nedir?


1 . Takmak işi.
2 . tıp (***) Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça, protez.
3 . sıfat Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear: "Bu takma siyah saçla ... şakaklarında sallanan ... bukleler yanaklarına ters düşüyor."- H. E. Adıvar.

A A I M P R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aşırtma, Aştırma, Taşırma,

6 Harfli Kelimeler

Apışma, Aratış, Arıtma, Aşırma, Atışma, Taşıma, Trampa,

5 Harfli Kelimeler

Artım, Artış, Artma, Irama, Martı, Rampa, Ratıp, Şamar, Şarap, Şatır, Tapış, Tapma, Taraş, Tarım, Taşım, Taşma, Taşra, Tımar, Tıraş,

4 Harfli Kelimeler

Apaş, Apış, Arap, Arış, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşım, Aşıt, Aşma, Ataş, Atım, Atış, Atma, Maaş, Mapa, Marş, Mart, Maşa, Para, Paşa, Pata, Pışt, Ramp, Şama, Şart, Şıra, Taam, Tapa, Tapı, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ara, Arı, Arp, Arş, Art, Aşı, Ata, Ira, Maş, Mat, Pat, Pır, Pıt, Ram, Rap, Şap, Şat, Şıp, Tam, Tar, Taş, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.