TAPIRTI (TDK)

Yürürken çıkan ayak sesini andırır sesin adı: "Arkalarında at ayakları tapırtıları duydular."- Y. Kemal.

Tapırtı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi I . Başı T sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

TAPI Nedir?

Kendisine tapınılan şey, °mabut.

TAPIRTI Nedir?

Yürürken çıkan ayak sesini andırır sesin adı: "Arkalarında at ayakları tapırtıları duydular."- Y. Kemal.

A I I P R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Patırtı, Tapırtı,

5 Harfli Kelimeler

Pırtı, Ratıp, Tartı,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Irıp, Itır, Tapı, Tart, Tıpa, Trap,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arp, Art, Ira, Pat, Pır, Pıt, Rap, Tar, Tat, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.