TAPINAK (TDK)

İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh: "Somakiden saraylar, mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler ... kurarmışsın."- R. H. Karay.

Tapınak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı T sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İBADET Nedir?


1 - Kulluk görevi, bağlılık.
2 - Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma.
3 - Ayin, °kült.

İBADETHANE Nedir?

Tapınak.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KALE Nedir?


1 . Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen.
2 . Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
3 . mecaz Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer.
4 . spor Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

MABET Nedir?


1 . Tapınak: "Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir."- A. Haşim.
2 . mecaz Özel bir konuda, sevgi ve saygı ile bağlanmanın ortaya konulduğu yer: "Burası jüri heyetinin toplanacağı mukaddes sanat mabedidir."- H. F. Ozansoy.

MOZAİK Nedir?


1 . Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.
2 . Bu iş için kullanılan mermer parçaları.
3 . Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta.
4 . İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan karışımla döşeme sıvası.
5 . sıfat Bu sıvayla yapılan (döşeme, merdiven vb.).
6 . mecaz Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu: "Adları bize kadar gelenlerin bünyelerine dikkat edilirse gerçekten acayip bir mozaik elde edilir."- A. H. Tanpınar.

SARA Nedir?

Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarık, tutarak, tutarga, yilbik, epilepsi.

SARAY Nedir?


1 . Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
2 . Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı: "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."- .
3 . mecaz Görkemli ve gösterişli yapı: "Bu ev bir saray."- .
4 . eskimiş Devlet başkanı ve çevresi: "Saraydan çağrılmış."- .

TAPI Nedir?

Kendisine tapınılan şey, °mabut.

TAPINAK Nedir?

İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh: "Somakiden saraylar, mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler ... kurarmışsın."- R. H. Karay.

TUNÇ Nedir?


1 . Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz: "Başında kalpak tunçtan bir miğfer gibi duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . sıfat Bu alaşımdan yapılan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A I K N P T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kapantı, Tapınak,

6 Harfli Kelimeler

Kaptan, Natıka,

5 Harfli Kelimeler

Kanat, Kanıt, Kapan, Patak, Tanık, Tapan,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anık, Anıt, Anka, Apak, Atak, Atık, Atkı, Kana, Kanı, Kant, Kapı, Katı, Kına, Kıta, Naat, Pakt, Pata, Taka, Takı, Tanı, Tank, Tapa, Tapı, Tıpa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ana, Anı, Ant, Ata, Kan, Kap, Kat, Kın, Kıt, Pak, Pat, Pıt, Tak, Tan, Tık, Tın, Tıp,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.