TANZİMATÇI (TDK)


1 . Tanzimat hareketinde görev almış olan kimse.
2 . Tanzimat yanlısı kimse.

Tanzimatçı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı T sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANZİM Nedir?


1 . Sıraya koyma, sıralama.
2 . Düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma.

TANZİMAT Nedir?


1 - Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
2 - Yönetimsel işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A A I M N T T Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tanzimatçı,

8 Harfli Kelimeler

Tanzimat, Tazminat,

7 Harfli Kelimeler

Çatınma, Tamanit, Tanımaz, Tanıtma, Tazimat,

6 Harfli Kelimeler

Açınma, Azıtma, İnatçı, Manita, Mizana, Tanıma, Tanzim, Tatmin, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

Açmaz, Azami, Azman, Çamat, Çanta, Çatma, İntaç, İtaat, Manat, Mania, Mantı, Manti, Matiz, Mizaç, Mizan, Naçiz, Namaz, Nazım, Nizam, Tanım, Tanıt, Tatma, Tazim, Tınaz, Tınma, Titan, Zaman, Zımni,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açım, Açıt, Açma, Amaç, Aman, Amin, Amit, Anaç, Anam, Anıt, Anız, Anma, Atçı, Atım, Atma, Azat, Azim, Azit, Azma, Çatı, Çıma, Çıta, Çita, İman, İmza, İnam, İnat, İzaç, İzam, İzan, Maça, Main, Mana, Mani, Mazı, Mazi, Miat, Miza, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Ama, Ana, Anı, Ani, Ant, Ata, Ati, Aza, Azı, Çam, Çan, Çat, Çın, Çıt, Çim, Çit, İma, İnç, İta, Maç, Mai, Mat, Mit, Nam, Naz, Nim, Taç, Tam, Tan, Tat, Tın, Tim, Tin, Tiz, Zaç, Zam, Zan, Zat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Am, An, At, Az, İç, İm, İn, İt, İz, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.