TANZİM (TDK)


1 . Sıraya koyma, sıralama.
2 . Düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma.

Tanzim kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi M . Başı T sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZELTME Nedir?


1 . Düzeltmek işi, tashih.
2 . Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, ıslahat, reform.
3 . Düzelti.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEME Nedir?


1 . Düzenlemek işi, tertip, organizasyon.
2 . Belirli kurallara göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman.
3 . hukuk Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.
4 . müzik Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

SIRALAMA Nedir?

Sıralamak işi.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A M N T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Tanzim, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

Manti, Matiz, Mizan, Nizam, Tazim,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amit, Azim, Azit, İman, İmza, İnam, İnat, İzam, İzan, Main, Mani, Mazi, Miat, Miza, Nazi, Niza, Zait, Zati, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ati, İma, İta, Mai, Mat, Mit, Nam, Naz, Nim, Tam, Tan, Tim, Tin, Tiz, Zam, Zan, Zat,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, At, Az, İm, İn, İt, İz, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.