TANSİYOMETRİ (TDK)

Gerilim ölçümü.

Tansiyometri kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi T , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GERİLİM Nedir?


1 . Gerginlik, tansiyon: "Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu."- H. Taner.
2 . dil bilimi Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
3 . fizik İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
4 . fizik Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
5 . ruh bilimi İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
6 . sinema, TV (***) Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

ÖLÇÜM Nedir?


1 - Ölçmek eylemi.
2 - Ölçerek elde edilen sonuç.
3 - Ölçümlemek
2 sonucu, °takdir.

A E M N O R S T T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Tansiyometri,

10 Harfli Kelimeler

Tonmayster,

9 Harfli Kelimeler

Antisemit, İmitasyon, İstimator,

8 Harfli Kelimeler

Asimetri, Manyetit, Misyoner, Nitramit, Osmaniye, Romanist,

7 Harfli Kelimeler

Ametist, Aneroit, Anterit, Emisyon, İmaniye, İmrenti, İranist, İrsiyet, İrtisam, İstiane, İstiare, İstimna, İstinat, İttirme, İyimser, Maestro, Manyeto, Martini, Merinos, Miyosen, Nisaiye, Rantiye, Riyaset, Senaryo, Simetri, Sinarit, Sinyora, Sirayet, Siyenit, Stearin, Teminat, Tetanos, Tiyatro, Transit, Yasemin, Yenimsi, Yitirme,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Aritmi, Ariyet, Armoni, Artist, Aseton, Asorti, Ateist, Entari, Esatir, Esinti, Etamin, İmaret, İmtina, İnayet, İsteri, İtimat, İtiyat, Maiyet, Mantis, Martin, Master, Mastor, Matine, Matris, Mersin, Metris, Minare, Misina, Misyon, Monist, Morina, Mostra, Motris, Namert, Nitrat, Osmani, Otarsi, Rasyon, Reosta,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Antet, Antre, Arsin, Emtia, Enayi, Ensar, Ermin, Eroin, Eytam, İmren, İrite, İroni, İrsen, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İster, İstim, İsyan, İtina, Manti, Manto, Maron, Mason, Mersi, Mesai, Metan, Metin, Metis, Metot, Metro, Meyan, Miras, Mirat, Mitos, Miyar, Monat,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Asit, Asri, Atom, Ayet, Ayin, Ayni, Eman, Emay, Emin, Emir, Enam, Enir, Erat, Erim, Erin, Eros, Esim, Esin, Esir, Esma, Esna, İane, İare, İman, İmar, İnam, İnat, İnme, İnti, İrat, İrin, İris, İsim, İsot,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Eti, İma, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, İye, İyi, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mey, Mir, Mis, Mit, Mor, Nam, Nar, Nas, Nem, Net, Ney, Nim, Nom, Not, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, As, At, Ay, Em, En, Er, Es, Et, Ey, İm, İn, İs, İt, Me, Mi, Ne, Om, On, Ot, Oy, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.