TANRILIK (TDK)

Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, uluhiyet.

Tanrılık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A I I K L N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Natırlık, Tanrılık, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Kalıntı, Kanıtlı, Karınlı, Karıntı, Lakırtı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Arılık, Atkılı, Iraklı, Karılı, Kartlı, Kınalı, Takılı, Talkın, Tıkalı, Tırınk, Tırnak,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Artık, Artın, Atılı, Iltar, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Karın, Karlı, Katır, Katlı, Kılır, Kınlı, Kıran, Kırat, Kıtal, Kıtır, Lıkır, Natır, Tanık, Tanrı, Tıkır, Tırak, Tırık, Tırıl,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Irak, Itır, Kanı, Kant, Karı, Kart, Katı, Kına, Kıta, Klan, Kral, Rakı, Rant, Takı, Talk, Tanı, Tank, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Tak, Tal, Tan, Tar, Tık, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.