TANRIDOĞUM (TDK)

Tanrıların kökenleriyle ilgili öğreti.

Tanrıdoğum kelimesi baş harfi T son harfi M olan bir kelime. Başında T sonunda M olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi D , yedinci harfi O , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi M . Başı T sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A D I M N O R T U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Doğurtma,

7 Harfli Kelimeler

Doğurma, Donatım, Nurdağı, Ondurma,

6 Harfli Kelimeler

Doğram, Donatı, Dumağı, Mağdur, Mundar, Onarım, Orantı, Oturma, Tandır, Tumağı, Tundra,

5 Harfli Kelimeler

Armut, Artım, Artın, Dığan, Doğan, Doğma, Doğru, Doğum, Domur, Donam, Donma, Donra, Dorum, Duman, Durma, Madun, Mantı, Manto, Maron, Martı, Monat, Murat, Natır, Notam, Orman, Ortam, Radon, Raunt, Roman, Tadım, Tanım, Tanrı, Tarım, Tımar, Tınma, Tomar, Torna, Torum, Torun, Tuğra,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Ağım, Ağın, Ağır, Ağıt, Ağrı, Amor, Amut, Anıt, Anot, Anut, Aort, Artı, Atım, Atom, Darı, Dart, Daru, Doğa, Doğu, Doru, Dram, Duma, Mano, Marn, Mart, Maun, Moda, Mont, Murt, Muta, Nato, Norm, Nota, Odun, Oğan, Omur, Onar, Onat, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Anı, Ant, Arı, Art, Aut, Dağ, Dam, Dar, Don, Dua, Dun, Dut, Ira, Mat, Mor, Mut, Nam, Nar, Nom, Not, Nur, Oda, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom, Rot, Rum, Run, Tam, Tan, Tar, Tığ, Tın, Tır, Ton, Tor, Tuğ,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Am, An, Ar, At, Do, Od, Om, On, Ot, Ra, Ta, Tu, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.