TANDIRNAME (TDK)


1 . Tandır başında oturulurken söylenen veya okunan masal.
2 . mecaz Bilgisiz kimselerin inandığı saçma fikirler ve bu fikirlerin yazıldığı sanılan kitap.

Tandırname kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı T sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

FİKİR Nedir?


1 - Düşünce, °mülahaza, °mütalaa.
2 - Düşün, °ide.
3 - Kuruntu.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

MASA Nedir?


1 - Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya.
2 - Aynı masada oturanların tümü: Bizim masa sanatçıdan Rumeli türküleri istedi .
3 - Çeşitli amaçlarla kullanılan düz yüzeyli gereç.
4 - Belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.
5 -
6 - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama arası.

MASAL Nedir?


1 . Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür: "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır."- N. Cumalı.
2 . mecaz Boş, boşuna söylenmiş söz: "Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı."- H. Taner.
3 . mecaz Değersiz, önemsiz şey: "Yaratıcı gücü kalmayan bir yazıcı bir masaldan başka nedir?"- H. E. Adıvar.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAÇMA Nedir?


1 . Saçmak işi.
2 . denizcilik Bir tür balık ağı, serpme ağ.
3 . Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!"- A. Gündüz.
4 . sıfat, mecaz Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt: "Saçma bir iş."- .
5 . mecaz Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: "Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme."- R. H. Karay.
6 . sıfat Böyle söz söyleyen veya iş yapan: "Saçma adam."- .

SANI Nedir?

Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap: "Söylediklerimiz, yazdıklarımız, hayatın birtakım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı berkitmekten başka neye yarar?"- N. Ataç.

TANDIR Nedir?


1 . Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın.
2 . Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A D E I M N N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tandırname,

8 Harfli Kelimeler

Mandater, Randıman,

7 Harfli Kelimeler

Andante, Andırma, Anırtma, Mandıra, Tanınma,

6 Harfli Kelimeler

Amanın, Amenna, Anında, Anırma, Arantı, Arınma, Arıtma, Derman, Madenı, Mandar, Mantar, Namdar, Namert, Namına, Narman, Tandem, Tandır, Tanıma,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adeta, Adına, Amade, Anane, Anten, Antre, Arena, Artım, Artın, Artma, Damar, Damat, Drama, Endam, Irama, Maden, Mader, Manat, Manda, Manen, Mantı, Marda, Martı, Medar, Metan, Nadan, Natır, Randa, Tadım, Tanen, Tanım, Tanrı, Tarım, Tımar, Tınma, Trend,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adem, Adet, Adım, Aman, Anam, Anıt, Anma, Anne, Arda, Arma, Artı, Atım, Atma, Dama, Dana, Dane, Dara, Darı, Dart, Data, Dert, Dram, Dren, Edat, Edna, Eman, Enam, Erat, Mana, Marn, Mart, Mera, Mert, Meta, Naat, Name, Nane, Nara, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Art, Ata, Ate, Dam, Dar, Dem, Eda, Ira, Mat, Men, Met, Nam, Nan, Nar, Nem, Net, Ram, Ret, Tam, Tan, Tar, Tem, Ten, Ter, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, Ar, At, De, Em, En, Er, Et, Me, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.