TANITLANMAK (TDK)

Tanıtlama işi yapılmak veya tanıtlama işine konu olmak, ispatlanmak.

Tanıtlanmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı T sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSPAT Nedir?

Tanıt ve kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarma, tanıtlama, tanıt.

İSPATLANMA Nedir?

İspatlanmak işi.

İSPATLANMAK Nedir?

Tanıtlama işi yapılmak, tanıtlanmak.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIT Nedir?


1 . Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet.
2 . felsefe Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

TANITLAMA Nedir?


1 . Tanıtlamak işi, ispatlama: "Öyle güçlü romanlar yazılmıştır ki Türk toplumunun kültür düzeyinin, sanılanın çok üstünde bir yerde olduğunu tanıtlamaya yeter."- S. İleri.
2 . felsefe Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A A I K L M N N T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Tanıtlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Kanıtlanma, Tanıtlamak, Tanıtlanma,

9 Harfli Kelimeler

Kanıtlama, Kınalanma, Tanıklama, Tanılamak, Tanıtlama, Tantanalı, Tatlanmak, Tınlatmak,

8 Harfli Kelimeler

Anıklama, Anlatmak, Atkılama, Atlanmak, Atlatmak, Kanamalı, Kanlanma, Katıltma, Katlanma, Katlatma, Katmanlı, Kınalama, Tamlanan, Tanılama, Tanılmak, Tanınmak, Tanıtmak, Tanlamak, Tatlanma, Tıklanma, Tıklatma, Tınlamak, Tınlatma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Alınmak, Almanak, Anılmak, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Atanmak, Atılmak, Atlamak, Atlanma, Atlatma, Kalınma, Kanatlı, Kanatma, Kanlama, Katılma, Katlama, Katmalı, Kınanma, Kınlama, Kıtlama, Takılma, Takınma, Talakat, Tanılma, Tanımak, Tanınma, Tanıtma, Tanlama, Tantana, Tıkanma, Tıkatma, Tıklama, Tınlama,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Aklama, Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Anlatı, Antant, Atalık, Atamak, Ataman, Atanma, Atılma, Atlama, Iklama, Kamalı, Kanaat, Kanama, Kanata, Kantat, Katana, Katman, Kınama, Kıtaat, Lantan, Manalı, Mantık, Matlık, Namına, Natıka, Talkım, Talkın, Tamlık, Tanıma, Tantal, Tatmak, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Alaka, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Atama, Atmak, Atmık, Itlak, Kalan, Kalım, Kalın, Kalıt, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanıt, Kanlı, Kanma, Katım, Katlı, Katma, Kılma, Kıtal, Makat, Makta, Malak, Manat,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Kal, Kam, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nan, Tak, Tal, Tam, Tan, Tat, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.