TANITLANAMAZ (TDK)

Matematiksel bir kuramda tanıtlanma niteliği olmayan.

Tanıtlanamaz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi Z . Başı T sonu Z olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

MATEMATİKSEL Nedir?


1 . Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi.
2 . mecaz Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

TANITLANMA Nedir?

Tanıtlanmak işi.

A A A A I L M N N T T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Tanıtlanma,

9 Harfli Kelimeler

Tanıtlama, Tantanalı,

8 Harfli Kelimeler

Nazlanma, Tamlanan, Tanılama, Tatlanma, Tınlatma, Zıtlanma,

7 Harfli Kelimeler

Alamana, Anlatım, Anlatma, Atlanma, Atlatma, Azaltma, Tanılma, Tanımaz, Tanınma, Tanıtma, Tanlama, Tantana, Tınlama, Zamanla, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amanın, Anamal, Anılma, Anlama, Anlatı, Antant, Ataman, Atanma, Atılma, Atlama, Azalma, Azatlı, Azıtma, Lantan, Maltız, Manalı, Namına, Tanıma, Tantal, Zanaat,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Alman, Altın, Altız, Analı, Anlam, Antlı, Atama, Azman, Lazım, Malaz, Manat, Mantı, Matla, Nalan, Nalın, Namaz, Namlı, Nazal, Nazım, Nazlı, Talan, Talaz, Tanım, Tanıt, Tatlı, Tatma, Tınaz, Tınma, Zaman, Zamlı, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alaz, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anıt, Anız, Anma, Atıl, Atım, Atlı, Atma, Azat, Azma, Lama, Lata, Laza, Mala, Malt, Mana, Mazı, Naat, Taam, Taat, Tanı, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Aza, Azı, Lam, Lan, Laz, Mal, Mat, Nal, Nam, Nan, Naz, Tal, Tam, Tan, Tat, Tın, Zam, Zan, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, At, Az, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.