TANITLANABİLİR (TDK)

Matematiksel bir kuramda tanıtlanma niteliği olan.

Tanıtlanabilir kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi B , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi R . Başı T sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

MATEMATİKSEL Nedir?


1 . Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazi.
2 . mecaz Kesin, sağlam, bütün kuşkulardan uzak olan.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANITLANMA Nedir?

Tanıtlanmak işi.

A A A B I L L N N R T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Balinalar, İrtibatlı, Tantanalı,

8 Harfli Kelimeler

Balinalı, İtibarlı, Lantanit, Nitratin, Nitratlı, Tabiatlı, Tarlatan, Tatbilir,

7 Harfli Kelimeler

Arabalı, Baltalı, Baritin, Baritli, İrtibat, İtaatli, İtinalı, Nalbant, Rantabl, Tabanlı, Tablalı, Taninli, Tantana, Tarantı,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Albatr, Anilin, Anlatı, Antant, Araban, Arantı, Balata, Balina, Barata, Bartın, Batıni, Battal, İbrani, İnanlı, İntani, İntiba, İranlı, İtibar, Lantan, Latalı, Nitrat, Rabıta, Tabaat, Tabiat, Tantal, Taraba, Taralı, Tartıl, Tatarı, Tirlin,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Abani, Altın, Altlı, Analı, Antlı, Araba, Arabi, Artın, Atari, Balar, Balat, Ballı, Balta, Banal, Baran, Barit, Batar, Batıl, Batın, Bilar, Bilir, Binit, Birli, Bitli, Iltar, İntan, İtaat, İtila, İtina, Latin, Linin, Nalan, Nalın, Narin, Natır, Rabıt, Ralli, Taban,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Alan, Alın, Alil, Allı, Altı, Anal, Anıt, Arlı, Artı, Atıl, Atlı, Bala, Bana, Bani, Bant, Bara, Barı, Bari, Batı, Bati, Biat, Bili, Bina, Bini, Bira, Biri, Brit, Itri, İbra, İlan, İlla, İllı, İnal, İnan, İnat, İnti,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Art, Ata, Ati, Bal, Ban, Bar, Bat, Bin, Bir, Bit, Ira, İla, İni, İri, İta, İti, Lal, Lan, Lir, Nal, Nan, Nar, Rab, Tab, Tal, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ar, At, İl, İn, İt, La, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.