TANIŞTIRILMAK (TDK)

Daha önce birbirlerini tanımayan kişileri tanıştırmak, tanışmaları sağlanmak.

Tanıştırılmak kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı T sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

SAĞLANMA Nedir?

Sağlanmak işi: "Devlet ... çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır."- Anayasa.

SAĞLANMAK Nedir?

Sağlama işine konu olmak: "Onun da yardımı sağlandı."- .

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIM Nedir?

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

TANIMA Nedir?

Tanımak işi: "Hocayı tam olarak tanıması, bilmesi gerektiğini sanıyordu."- T. Buğra.

TANIŞ Nedir?

Tanıdık (kimse veya yer): "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

TANIŞMA Nedir?

Tanışmak işi: "Bu saat, deniz yolculuklarının tatlı ve samimi tanışmalara en müsait olan saatidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TANIŞTIRMA Nedir?

Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon.

TANIŞTIRMAK Nedir?

Birbirini tanımayanların tanışmasını sağlamak, tanıtmak, takdim etmek: "Seni rastgele bir yabancı ile tanıştıramam, bilirsin."- R. N. Güntekin.

A A I I I K L M N R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Anıştırılmak, Atıştırmalık, Katıştırılma,

11 Harfli Kelimeler

Anıştırılma, Anıştırmalı, Tanıştırmak, Tartışılmak, Tırtıklanma,

10 Harfli Kelimeler

Alıştırmak, Anıştırmak, Arınmışlık, Atanmışlık, Atıştırmak, Attırılmak, Ilıştırmak, Katıştırma, Takıştırma, Tanıştırma, Tanıtılmak, Tanıtmalık, Tartışılma, Tartışmalı, Tıkıştırma, Tırtıklama,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Alıştırma, Anıştırma, Arıtılmak, Aşırılmak, Atıştırma, Attırılma, Ilıştırma, Işıklanma, Işılatmak, Işınlamak, Karışılma, Kaşıntılı, Mantarlık, Şakırtılı, Takıntılı, Tanıtılış, Tanıtılma, Tartılmak, Tartışmak, Taşımalık, Tınlatmak,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Akışmalı, Akıtmalı, Altıntaş, Altmışar, Anırtmak, Arıtılış, Arıtılma, Arşınlık, Aşırılık, Aşırılma, Aşırıntı, Aşırtmak, Aştırmak, Attırmak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Işınlama, Kanırtma, Kantarlı, Karşıtlı, Katıltma, Katlanış, Katmanlı, Katranlı, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Malkıran, Mantarlı, Mantıklı, Maşatlık, Natıkalı, Natırlık, Şamanlık, Şırlamak, Şırnaklı, Taktırma,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Almaşık, Altışar, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlaşık, Anlatım, Anlatış, Anmalık, Antrakt, Arınmak, Arınmış, Arıtmak, Artımlı, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Atlatış, Attırış, Attırma, Ilınmak, Ilıtmak, Işılama, Işıtmak, Kalınma, Kalıntı, Kalıtım, Kamışlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Alaşım, Alınış, Alınma, Alıntı, Alışık, Alışkı, Alışma, Altmış, Amalık, Analık, Anılık, Anılış, Anılma, Anırış, Anırma, Anırtı, Anıtlı, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Aratış, Arılık, Arınış, Arınma, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Arkıt, Arşın, Artık, Artım, Artın, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Atılı, Atmak, Atmık, Ilıma, Iltar,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.