TAMSAYI (TDK)


1 - Bir tümü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı.
2 - Kesirsiz sayı.

Tamsayı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi I . Başı T sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KESİRSİZ Nedir?

Kesir niteliğinde olmayan.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

A A I M S T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Astım, Masat, Mastı, Mayıs, Satım, Satma, Sayım, Sayma, Sıtma, Tasım, Tasma, Yasma, Yatım, Yatma, Yatsı,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Asma, Asya, Atım, Atma, Ayıt, Ayma, Masa, Maya, Saat, Satı, Saya, Sayı, Sıma, Taam, Tasa, Taya, Yama, Yasa, Yatı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Asa, Ası, Ast, Ata, Aya, Ayı, Mas, Mat, Sam, Say, Tam, Tas, Tay, Tıs, Yas, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, At, Ay, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.