TALİL (TDK)


1 . Sebep gösterme.
2 . felsefe Tümdengelim.

Talil kelimesi baş harfi T son harfi L olan bir kelime. Başında T sonunda L olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L . Başı T sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

TÜMDEN Nedir?

Tümüyle, bütünüyle.

TÜMDENGELİM Nedir?

Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon.

A L L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Talil,

4 Harfli Kelimeler

Alil, İlla, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ati, İla, İta, Lal, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, İl, İt, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.