TALİH (TDK)

Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu."- R. N. Güntekin.

Talih kelimesi baş harfi T son harfi H olan bir kelime. Başında T sonunda H olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H . Başı T sonu H olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEVAP Nedir?

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt: "Belindeki önlüğü çıkarmaya uğraşıyor, cevap arıyor gibi düşünüyordu."- S. F. Abasıyanık.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

ONDAN Nedir?


1 . o sebeple.
2 . onun tarafında olan (kimse).

ŞANS Nedir?


1 . Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek: "Bir hafta içinde kayıplar ve kazanmalarla şansım değişti."- R. H. Karay.
2 . Bir olayın olabilirliği.
3 . Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

TALİH Nedir?

Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu."- R. N. Güntekin.

A H L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Hilat, İthal, Lahit, Talih,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Hail, Hali, Halt, İlah, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ati, Hal, Hat, Hit, İla, İta, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, At, Ha, İl, İt, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.