TALAZLIK (TDK)

Dalga serpintilerini önlemek için kayıkların küpeştesine baştan kıça doğru yerleştirilen tahta.

Talazlık kelimesi baş harfi T son harfi K olan bir kelime. Başında T sonunda K olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı T sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞTAN Nedir?

Başından alarak, bir kez daha, yeniden: "Konuyu baştan anlatayım."- .

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

KAYIK Nedir?


1 . Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne: "Balıkçı kayığı."- .
2 . sıfat Bir yana kaymış.

KÜPE Nedir?


1 . Kulak memelerine takılan süs eşyası: "Kızın kulaklarında mavi küpeler vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bazı hayvanların boyunlarının iki yanından sarkan deri uzantıları: "Horozun küpeleri."- . "Keçinin küpeleri."- .

KÜPEŞTE Nedir?


1 . Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet: "Küpeşteye ellerini dayayarak denize baktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . mimarlık Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılan dolgu set, parapet.

ÖNLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak: "Her an bu tempoyu duymamı kim, nasıl önleyecek?"- H. Taner.
2 . Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek: "Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir almak güçtür."- F. R. Atay.

SERPİNTİ Nedir?


1 . Dökülen veya akan bir şeyden sıçrayıp serpilen bölüm: "Ali Rıza'nın ayaklarına kadar denizin serpintileri geliyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Damlacıklar, tanecikler durumunda, azar azar yağan yağmur veya kar, çilenti.
3 . mecaz Bir şeyin etkisi azalarak kalan veya gelen kısmı: "Radyasyon serpintisi."- .

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

A A I K L L T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Talazlık,

7 Harfli Kelimeler

Azatlık,

6 Harfli Kelimeler

Altlık, Atalık, Azatlı, Kazalı, Laktaz, Latalı, Lazlık,

5 Harfli Kelimeler

Allık, Altık, Altız, Altlı, Azlık, Itlak, Kalıt, Katlı, Kazıl, Kıtal, Takla, Talak, Talaz,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Allı, Altı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Azat, Azık, Kala, Katı, Kaza, Kazı, Kıta, Laka, Lala, Lata, Laza, Taka, Takı, Talk, Tazı, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Aza, Azı, Kal, Kat, Kaz, Kıl, Kıt, Kız, Lak, Lal, Laz, Tak, Tal, Tık, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Az, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.