TAKTİKÇİ (TDK)

Taktikle uğraşan kimse: "Her şeyden evvel maharetli bir taktikçidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Taktikçi kelimesi baş harfi T son harfi İ olan bir kelime. Başında T sonunda İ olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ . Başı T sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MAHARETLİ Nedir?

Eli işe yatkın, becerikli, usta: "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi."- R. H. Karay.

TAKT Nedir?

Yerinde konuşma ya da davranma.

TAKTİ Nedir?


1 - Kesme, parçalama.
2 - Aruz ölçüsünde bir dizeyi ölçünün parçalarına göre ayırma.

TAKTİK Nedir?


1 . Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı.
2 . mecaz İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü: "Hayatında ilk ve son defa başvurduğu taktik de bu oldu."- T. Buğra.

TAKTİKÇİ Nedir?

Taktikle uğraşan kimse: "Her şeyden evvel maharetli bir taktikçidir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

A K K T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Taktikçi,

6 Harfli Kelimeler

İtikat, Taktik,

5 Harfli Kelimeler

Takti,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akit, Atik, Çita, Çiti, İçit, İçki, İtki, Kati, Takt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ati, Çak, Çat, Çit, İka, İki, İta, İti, Kaç, Kak, Kat, Kik, Kit, Taç, Tak, Tat, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, At, İç, İt, Ki, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.