TAKRİZ (TDK)

Övme, övüş, bir eserin başına konulan yetkili bir kimsenin yazdığı, övücü tanıtma yazısı, beğence.

Takriz kelimesi baş harfi T son harfi Z olan bir kelime. Başında T sonunda Z olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z . Başı T sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENCE Nedir?

Takriz.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖVME Nedir?

Övmek işi, sena, medih: "Şikâyetleri kesilince İstanbul'u övmeye başladı."- R. H. Karay.

ÖVÜŞ Nedir?

Övme işi.

TANITMA Nedir?

Tanıtmak işi, takdim, prezantasyon: "Prenses tanıtmasını bitirmedi, yanımıza genç süvari zabiti geldi."- A. Gündüz.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YETKİLİ Nedir?


1 . Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar: "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu."- T. Buğra.
2 . eskimiş Mezun.

A K R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Takriz,

5 Harfli Kelimeler

İkraz, Kiraz, Rakit, Tarik, Tariz,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Atik, Azit, İkaz, İrat, Kari, Kart, Kati, Kira, Kriz, Rika, Tarz, Zait, Zati, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Ark, Art, Arz, Ati, İka, İta, Kar, Kat, Kaz, Kir, Kit, Tak, Tar, Tik, Tiz, Zar, Zat, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Az, İt, İz, Ki, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.