TAKOMETRE (TDK)


1 . Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı, takograf.
2 . sinema, TV (***) Kameraya takılan ve çekim sırasında geçen kare sayısını ölçen aygıt.

Takometre kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E . Başı T sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

ÇEKİM Nedir?


1 . Çekme işi.
2 . dil bilgisi Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradıkları değişiklikler, tasrif.
3 . fizik Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: "Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."- .
4 . sinema, TV (***) Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

KAME Nedir?

Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş.

KAMER Nedir?

Ay.

KAMERA Nedir?


1 . Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı.
2 . Bu alet ile görüntüyü kaydeden kimse.
3 . ünlem Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği buyruk.

KARE Nedir?


1 . Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Kare masa."- .
3 . İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi: "Kare as. Kare kız."- .
4 . matematik Bir sayının kendisiyle çarpımı.

MOTORLU Nedir?

Motorla çalışan: "Fethi Bey'in çift kanatlı, tek motorlu uçağı ile uçuşunu izledik."- N. Cumalı.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

ÖLÇÜM Nedir?


1 - Ölçmek eylemi.
2 - Ölçerek elde edilen sonuç.
3 - Ölçümlemek
2 sonucu, °takdir.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

SİNE Nedir?


1 . Göğüs.
2 . mecaz Gönül, yürek: "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar."- Karacaoğlan.
3 . mecaz Bağır, iç: "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?"- H. Taner.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A E E K M O R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Takometre,

7 Harfli Kelimeler

Emektar, Katetme, Keramet, Teokrat,

6 Harfli Kelimeler

Ekarte, Emaret, Katmer, Kertme, Market, Merkat, Mertek, Meteor, Teorem,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Emare, Ermek, Etmek, Kamer, Kamet, Katot, Katre, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Komar, Korte, Kotra, Krema, Krome, Maket, Makro, Marke, Merak, Merek, Meret, Metot, Metre, Metro, Ortak, Ortam, Raket, Rekat, Roket, Taret, Teker, Tekme, Temek, Terek, Terme, Tokat, Tomak, Tomar,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Amor, Aort, Atom, Ekme, Emek, Emet, Erat, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Kame, Kare, Karo, Kart, Keme, Kere, Kete, Koma, Kora, Kort, Kota, Krem, Krom, Mark, Mart, Meke, Mera, Mert, Meta, Moka, Okar, Orak, Orta, Rate, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Art, Ate, Eke, Eko, Erk, Kam, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kom, Kor, Kot, Mat, Met, Mor, Oma, Ora, Ram, Ret, Rom, Rot, Tak, Tam, Tar, Tat, Tek, Tem, Ter, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, Ek, Em, Er, Et, Ke, Me, Ok, Om, Ot, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.