TAKDİRNAME (TDK)


1 . Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir.
2 . Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir.

Takdirname kelimesi baş harfi T son harfi E olan bir kelime. Başında T sonunda E olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı T sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞARI Nedir?

Başarmak eylemi ya da başarılan iş, °muvaffakiyet.

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

BELGE Nedir?

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra.

BELİRTMEK Nedir?

Açıklamak, tebarüz ettirmek: "Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir."- N. Cumalı.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

KARNE Nedir?


1 . Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
2 . Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge: "Ekmek karnesi. Vapur karnesi."- .

OKUL Nedir?


1 . Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep: "Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilayet merkezinin okullarını gezdi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü: "Okul dağıldı."- .
3 . Ekol.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

TAKDİR Nedir?


1 . Beğenme, beğenip belirtme, değer verme: "... herkesin takdirini kazanarak yükselmek ümidi bizi işimizin başına koşturuyor."- Ş. Rado.
2 . Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.
3 . Takdirname.
4 . Değer biçme: "Yapının takdirini bilirkişi yaptı."- .
5 . Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı.
6 . din b. (***) Yazgı.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

A A D E K M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Takdirname,

8 Harfli Kelimeler

Amerikan, Dramatik, Mandater,

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Amerika, Amirane, Aterina, Entrika, Keratin, Manidar, Marinat, Nadirat, Tedarik,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Akamet, Akaret, Anemik, Antika, Arnika, Artmak, Derman, Dikmen, Dinmek, Direkt, Ditmek, Entari, Etamin, İkamet, İmaret, Kadran, Kadrat, Kainat, Kamera, Kantar, Karaim, Karate, Karina, Karine, Katman, Katmer, Katran, Kemani, Kendir, Kerata, Kindar, Kirmen, Makina, Makine, Mandar, Manika, Manita, Mantar, Mardin,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adeta, Aidat, Akait, Akemi, Akide, Akman, Akran, Aktar, Amade, Anemi, Anide, Anime, Anket, Anmak, Antik, Antre, Arami, Ardak, Arena, Artma, Atari, Atmak, Daima, Daire, Damak, Damar, Damat, Dekan, Dekar, Demin, Demir, Denim, Derik, Derin, Diken, Dikme, Dikta, Dikte, Dinar,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adem, Adet, Akar, Akim, Akit, Akma, Akne, Aman, Amin, Amir, Amit, Anam, Anka, Anma, Arak, Arda, Arka, Arma, Atak, Atik, Atma, Daim, Dair, Dama, Dana, Dane, Dank, Dara, Dart, Data, Deni, Denk, Deri, Derk, Dert, Dine, Dink, Dram,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Aka, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ate, Ati, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Din, Eda, Edi, Erk, Eti, İde, İka, İma, İta, Kam, Kan, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kim, Kin, Kir, Kit,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, At, De, Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.