TAKDİRKAR (TDK)

Takdir eden, beğenen: "Babam Ahmet Midhat Efendi'nin pek büyük takdirkârı idi."- H. C. Yalçın.

Takdirkar kelimesi baş harfi T son harfi R olan bir kelime. Başında T sonunda R olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı T sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

TAKDİR Nedir?


1 . Beğenme, beğenip belirtme, değer verme: "... herkesin takdirini kazanarak yükselmek ümidi bizi işimizin başına koşturuyor."- Ş. Rado.
2 . Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.
3 . Takdirname.
4 . Değer biçme: "Yapının takdirini bilirkişi yaptı."- .
5 . Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı.
6 . din b. (***) Yazgı.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

A A D K K R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Takdirkar,

6 Harfli Kelimeler

Arkaik, Arktik, Dakika, Dikkat, Kadrat, Katrak, Radika, Rikkat, Takdir, Takrir,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aidat, Akait, Aktar, Ardak, Atari, Dakik, Dikta, İdrak, İdrar, İkrar, Kadar, Kadir, Kadit, Karar, Katar, Radar, Rakik, Rakit, Tarak, Tarik,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Akak, Akar, Akik, Akit, Arak, Arda, Arka, Atak, Atik, Dair, Dara, Dart, Data, İrat, Kaka, Kara, Kari, Kart, Kati, Kira, Rika, Taka,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Aka, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Dar, Dik, İka, İta, Kak, Kar, Kat, Kik, Kir, Kit, Tak, Tar, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, At, İt, Ki, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.