Sonunda tak olan 26 kelime var. TAK ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde tak olan kelimeler listesine ya da başında tak olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Karabatak, Kontratak,

8 Harfli Kelimeler

İstintak, Kavuştak,

7 Harfli Kelimeler

Önyutak,

6 Harfli Kelimeler

Kaltak, Kaytak, Kıstak, Kontak, Kostak, Müştak, Müştak, Paytak, Yaltak,

5 Harfli Kelimeler

Batak, Çatak, Çıtak, İntak, Ortak, Patak, Tutak, Yatak, Yutak,

4 Harfli Kelimeler

Atak,

3 Harfli Kelimeler

Tak, Tak,


Kelime bulma makinesi

A K T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Kat, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇATAK


1 . İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı: "Karakaçanı, Armutdere çataklarında bu Bozdayı tepelediydi."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Yapışık, ikiz (meyve).
3 . sıfat Kavgacı.

KONTAK


1 . Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas.
2 . Motorlu araçları çalıştırmaya yarayan düzenek.
3 . mecaz Bağlantı, ilgi.
4 . sıfat, argo Ruh sağlığı yerinde olmayan, dengesiz.

KALTAK


1 . Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.
2 . Kuskunsuz eyer.
3 . kaba konuşmada İffetsiz, namussuz kadın: "Bırak be, dedi, kendi kendine, elin kaltağı için dövüşecek miyim?"- S. F. Abasıyanık.

TAK

Ulusal bayramlarda ya da önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer.

KOSTAK


1 . Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı: "Boşa kostaklanma kostak değilsin karam."- Halk türküsü.
2 . Yiğit, kabadayı, yürekli.

KARABATAK


1 . Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax).
2 . argo Borcunu ödemeyen kimse.

TUTAK


1 . Bir şeyin tutulacak yeri: "Saban tutağı. Bıçak tutağı. Kılıç tutağı. Tüfek tutağı."- .
2 . Tutacak.
3 . Kabza.
4 . Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri.
5 . Rehine. Tutak -k'ı özel, isim (tu'tağı) Ağrı iline bağlı ilçelerden biri.

İNTAK


1 - Konuşturma, söyletme.
2 - İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, dillendirme.

ÇITAK


1 . Dağda yaşayan ve geçimini odun satarak sağlayan.
2 . Kaba, huysuz, kavgacı.

KAYTAK


1 . Kuytu.
2 . mecaz Sözünde durmayan.
3 . argo Yağcı, dalkavuk, numaracı.

TAK

Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses.

KISTAK

Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil.

YUTAK

Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk.

PAYTAK


1 . Satranç oyununda piyade taşı.
2 . sıfat Çarpık, eğri bacaklı.

MÜŞTAK


1 - Başka bir sözcük ya da kökten türetilmiş.
2 - Türev.

ATAK


1 . Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr: "Bütün çocuklar gibi onlar da haşarı, atak ve güreşçi idiler."- R. N. Güntekin.
2 . Çevik, hareketli.
3 . halk ağzında Geveze. atak (II) -ğı isim Fransızca attaque
1 . Atılım.
2 . Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın.
3 . spor Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılan akın, ofans.

İSTİNTAK


1 - Sorgu.
2 - Sorguya çekme, söyletme.

BATAK


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

ÖNYUTAK

Böceklerde ağzın alt bölümü.

MÜŞTAK

Özleyen, göresi gelen.