TAKINTILI (TDK)

Takıntısı olan, obsesif.

Takıntılı kelimesi baş harfi T son harfi I olan bir kelime. Başında T sonunda I olan kelimenin birinci harfi T , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı T sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKINTI Nedir?


1 . Bir durum ve sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun: "Uykum kaçınca aklım bir şeye takılır ve o takıntıyı savuşturuncaya kadar gözüme uyku girmez."- B. Felek.
2 . Bütünlemeye kalınan ders.
3 . Küçük, önemsiz borç.
4 . ruh bilimi Bir şeye hastalık derecesinde düşkünlük, obsesyon: "Sözünü ettiğim takıntı bana rahmetli babamdan miras kaldı."- A. Ümit.
5 . argo Bir kimseyle kurulan ilişki.

A I I I K L N T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Takıntılı,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı,

7 Harfli Kelimeler

Kalıntı, Kanıtlı, Katıntı, Takıntı, Tanıtlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Ikıntı, Ittıla, Kınalı, Takılı, Talkın, Tanıtı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atılı, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Katlı, Kınlı, Kıtal, Tanık, Tanıt, Tatlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Takı, Takt, Talk, Tanı, Tank, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Anı, Ant, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tat, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.